Als er een officieel document nodig is van de waarde van de woning dan kunnen wij dat regelen door middel van een taxatierapport of een waardeverklaring. Een taxatierapport, zowel NWWI als regulier, is een uitgebreid rapport waarbij naast de waarden ook de publiek- en privaatrechtelijke aspecten en de bouwkundige staat van het onderpand worden belicht. Een waardeverklaring is een verkorte versie van het taxatierapport en meldt enkel de waarde van de woning. Een financieel adviseur kan vertellen welk document benodigd is.

Gratis waardebepaling

Voor een waarde-indicatie ten behoeve van een mogelijke verkoop biedt Houtman Vastgoed u een gratis waardebepaling aan. Deze waardebepaling wordt mondeling gegeven en toegelicht. Hiervan wordt geen schriftelijk rapport opgemaakt, waardoor er geen kosten aan zijn verbonden.

De mondelinge waardebepaling is een perfect middel om een indruk te krijgen van de huidige waarde van uw woning of bedrijfspand en van de vastgoedmarktontwikkelingen in de regio.